TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giá trị của đa thức một biến. Nghiệm của một đa thức một biến: P1
  • Nghiệm của một đa thức một biến: P2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Trò chơi: Ông là ai?
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Đa thức một biến

Bài 2. Đa thức một biến (P2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 220

Chưa có thông báo nào