Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 2
  • Các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 3
  • Các bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch: Phần 4
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 5
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch (P2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 70

Chưa có thông báo nào