Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Biểu thức số: Phần 1
  • Biểu thức đại số: Phần 1
  • Biểu thức đại số: Phần 2
  • Biểu thức đại số: Phần 3
  • Biểu thức đại số: Phần 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số

Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số (P1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 71

Chưa có thông báo nào