Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Làm tròn số: Phần 1
  • Làm tròn số: Phần 2
  • Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước: Phần 1
  • Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước: Phần 2
  • Ước lượng các phép tính: Phần 1
  • Ước lượng các phép tính: Phần 2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 485

Chưa có thông báo nào