TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Làm tròn số: Phần 1
  • Làm tròn số: Phần 2
  • Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước: Phần 1
  • Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước: Phần 2
  • Ước lượng các phép tính: Phần 1
  • Ước lượng các phép tính: Phần 2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 922

Chưa có thông báo nào