Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên
  • Lũy thừa với số mũ tự nhiên: Luyện tập 1
  • Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số: Đặt vấn đề
  • Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số: Công thức - Ví dụ - Luyện tập 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ (P1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 888

Chưa có thông báo nào