Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Câu chuyện bán súp
  • Phép cộng hai đa thức một biến: Phần 1
  • Phép cộng hai đa thức một biến: Phần 2
  • Phép trừ hai đa thức một biến: Phần 1
  • Phép trừ hai đa thức một biến: Phần 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến (P1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào