TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Câu chuyện bán súp
  • Phép cộng hai đa thức một biến: Phần 1
  • Phép cộng hai đa thức một biến: Phần 2
  • Phép trừ hai đa thức một biến: Phần 1
  • Phép trừ hai đa thức một biến: Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến (P1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 256

Chưa có thông báo nào