TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Đường cao của tam giác
  • Bài toán 1 + Ví dụ 1
  • Luyện tập 1 + Luyện tập 2
 • Tính chất ba đường cao trong tam giác
  • Bài toán 2
  • Luyện tập 3 + Luyện tập 4
 • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức
  • Câu 01,02,03
  • Câu 4
  • Câu 5
 • Củng cố
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 212

Chưa có thông báo nào