Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Phép nhân đa thức một biến: Phần 1
  • Phép nhân đa thức một biến: Phần 2
  • Phép nhân đa thức một biến: Phần 3
  • Phép chia đa thức một biến: Phần 1
  • Phép chia đa thức một biến: Phần 2
  • Phép chia đa thức một biến: Phần 3
  • Phép chia đa thức một biến: Phần 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến (P1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 46

Chưa có thông báo nào