Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức
  • Viết biểu thức đại số: Bài 1
  • Tính giá trị biểu thức đại số: Bài 2
  • Tính giá trị biểu thức đại số: Bài 3
  • Bài toán thực tế: Bài 4
  • Bài toán thực tế: Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số

Luyện tập về Biểu thức số, biểu thức đại số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 30

Chưa có thông báo nào