TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức. Các dạng bài tập
  • Thu gọn và sắp xếp đa thức một biến: Bài 1
  • Thu gọn và sắp xếp đa thức một biến: Bài 2
  • Nghiệm của đa thức: Bài 3.1
  • Nghiệm của đa thức: Bài 3.2
  • Nghiệm của đa thức: Bài 4
  • Nghiệm của đa thức: Bài 5
  • Nghiệm của đa thức: Bài 6
  • Bài toán thực tế: Bài 7
  • Bài toán thực tế: Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Đa thức một biến

Luyện tập về Đa thức một biến

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 235

Chưa có thông báo nào