Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức. Các dạng bài tập
  • Thu gọn và sắp xếp đa thức một biến: Bài 1
  • Thu gọn và sắp xếp đa thức một biến: Bài 2
  • Nghiệm của đa thức: Bài 3.1
  • Nghiệm của đa thức: Bài 3.2
  • Nghiệm của đa thức: Bài 4
  • Nghiệm của đa thức: Bài 5
  • Nghiệm của đa thức: Bài 6
  • Bài toán thực tế: Bài 7
  • Bài toán thực tế: Bài 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 2. Đa thức một biến

Luyện tập về Đa thức một biến

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 28

Chưa có thông báo nào