Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Số đối của một số thực
  • Giá trị tuyệt đối của một số thực
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 357

Chưa có thông báo nào