TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Số đối của một số thực
  • Giá trị tuyệt đối của một số thực
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 607

Chưa có thông báo nào