Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức
  • Bài toán về tỉ lệ thức: Bài 1
  • Bài toán về tỉ lệ thức: Bài 2
  • Bài toán về tỉ lệ thức: Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau

Luyện tập về Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau (P1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 117

Chưa có thông báo nào