Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhận biết, so sánh, sắp xếp và biểu diễn số hữu tỉ: Bài 1
  • Nhận biết, so sánh, sắp xếp và biểu diễn số hữu tỉ: Bài 2
  • Nhận biết, so sánh, sắp xếp và biểu diễn số hữu tỉ: Bài 3
  • Nhận biết, so sánh, sắp xếp và biểu diễn số hữu tỉ: Bài 4
  • Nhận biết, so sánh, sắp xếp và biểu diễn số hữu tỉ: Bài 5
  • Bài toán thực tiễn: Bài 1
  • Bài toán thực tiễn: Bài 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Luyện tập về Tập hợp các số hữu tỉ

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.409

Chưa có thông báo nào