TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ: Phần 1
  • Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ: Phần 2
  • Số vô tỉ: Phần 1
  • Số vô tỉ: Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.243

Chưa có thông báo nào