Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ: Phần 1
  • Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ: Phần 2
  • Số vô tỉ: Phần 1
  • Số vô tỉ: Phần 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 695

Chưa có thông báo nào