Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm. Các dạng bài tập
  • Nhận biết các yếu tố của hình: Bài 1
  • Nhận biết các yếu tố của hình: Bài 2
  • Tính diện tích, thể tích của hình: Bài 3
  • Bài toán thực tế: Bài 4
  • Bài toán thực tế: Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Luyện tập về Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 317

Chưa có thông báo nào