TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm. Các dạng bài tập
  • Nhận biết các yếu tố của hình: Bài 1
  • Nhận biết các yếu tố của hình: Bài 2
  • Tính diện tích, thể tích của hình: Bài 3
  • Bài toán thực tế: Bài 4
  • Bài toán thực tế: Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Luyện tập về Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 779

Chưa có thông báo nào