TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • So sánh
  • Tìm thành phần chưa biết trong một lũy thừa
  • Bài toán thực tế: Bài 1
  • Bài toán thực tế: Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Luyện tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ (P2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 898

Chưa có thông báo nào