Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • So sánh
  • Tìm thành phần chưa biết trong một lũy thừa
  • Bài toán thực tế: Bài 1
  • Bài toán thực tế: Bài 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Luyện tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ (P2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 446

Chưa có thông báo nào