TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu và mục tiêu bài học
  • Đường trung trực của tam giác
  • Đường trung trực của tam giác
  • Tính chất 3 Đường trung trực của tam giác
  • Tính chất 3 Đường trung trực của tam giác
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác (P1)

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 220

Chưa có thông báo nào