Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Phú ông kén rể. Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và thế tích
  • Một số bài toán thực tế: Phần 1
  • Một số bài toán thực tế: Phần 2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 5
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 431

Chưa có thông báo nào