TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Phú ông kén rể. Nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và thế tích
  • Một số bài toán thực tế: Phần 1
  • Một số bài toán thực tế: Phần 2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 5
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 755

Chưa có thông báo nào