Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm
  • Nhận biết các yếu tố của hình: Bài 1
  • Nhận biết các yếu tố của hình: Bài 2
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 3
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 4
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 5
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 6
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Luyện tập về Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 342

Chưa có thông báo nào