TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm
  • Nhận biết các yếu tố của hình: Bài 1
  • Nhận biết các yếu tố của hình: Bài 2
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 3
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 4
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 5
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 6
  • Tính diện tích, thể tích hình: Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Luyện tập về Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 581

Chưa có thông báo nào