Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận: Bài toán 3
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận: Bài toán 4
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận: Bài toán 5
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 3+4
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 5
  • Mở rộng và khám phá
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận (P2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 77

Chưa có thông báo nào