Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức. Các dạng bài tập
  • Thực hiện phép tính: Bài 1
  • Thực hiện phép tính: Bài 2
  • Thực hiện phép tính: Bài 3
  • Thực hiện phép tính: Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Luyện tập về Phép nhân và phép chia đa thức một biến (P1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 25

Chưa có thông báo nào