Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức
  • Làm tròn với độ chính xác cho trước: Bài 1
  • Làm tròn với độ chính xác cho trước: Bài 2
  • Ước lượng: Bài 3
  • Bài toán thực tế: Bài 4
  • Bài toán thực tế: Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Luyện tập về Làm tròn số và ước lượng kết quả

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 234

Chưa có thông báo nào