TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức
  • Làm tròn với độ chính xác cho trước: Bài 1
  • Làm tròn với độ chính xác cho trước: Bài 2
  • Ước lượng: Bài 3
  • Bài toán thực tế: Bài 4
  • Bài toán thực tế: Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả

Luyện tập về Làm tròn số và ước lượng kết quả

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 494

Chưa có thông báo nào