TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu. Ôn tập về biểu đồ hình quạt tròn
  • Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn: Phần 1
  • Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn: Phần 2
  • Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn: Phần 3
  • Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn: Phần 4
  • Phân tích dữ liệu trên biểu đồ hình quạt tròn
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 401

Chưa có thông báo nào