Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu. Ôn tập về biểu đồ hình quạt tròn
  • Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn: Phần 1
  • Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn: Phần 2
  • Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn: Phần 3
  • Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn: Phần 4
  • Phân tích dữ liệu trên biểu đồ hình quạt tròn
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 1+2+3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức: Câu 4+5
  • Khám phá
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 190

Chưa có thông báo nào