TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Thực hiện phép tính: Bài 1
  • So sánh hai số: Bài 2
  • Tìm x: Bài 3
  • Bài toán thực tế: Bài 4
  • Bài toán thực tế: Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Luyện tập về Số vô tỉ - Căn bậc hai số học

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 771

Chưa có thông báo nào