Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Thực hiện phép tính: Bài 1
  • So sánh hai số: Bài 2
  • Tìm x: Bài 3
  • Bài toán thực tế: Bài 4
  • Bài toán thực tế: Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Luyện tập về Số vô tỉ - Căn bậc hai số học

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 398

Chưa có thông báo nào