Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức. Các dạng bài tập
  • Viết số dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ: Bài 1
  • Viết số dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ: Bài 2
  • Thực hiện phép tính với biểu thức chứa lũy thừa: Bài 1
  • Thực hiện phép tính với biểu thức chứa lũy thừa: Bài 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Luyện tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ (P1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 636

Chưa có thông báo nào