TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức. Các dạng bài tập
  • Viết số dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ: Bài 1
  • Viết số dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ: Bài 2
  • Thực hiện phép tính với biểu thức chứa lũy thừa: Bài 1
  • Thực hiện phép tính với biểu thức chứa lũy thừa: Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Luyện tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ (P1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.002

Chưa có thông báo nào