PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam
  • Kĩ năng làm việc với biểu đồ
  • Kĩ năng làm việc với bảng số liệu
Nhấn để bật tiếng
X

THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ VÀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP

Bài 1: Ôn luyện kĩ năng thực hành địa lí

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.315

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào