PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
 • 1. Giải phương trình
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
 • 2. Một số bài toán chứa tham số
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Phương trình lượng giác

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 1.037

Lưu ý: Trong clip 05, thầy tính nhầm f '(t)=0. Các em sửa lại kết quả thành \[t = - \frac{1}{2}\] nhé.

Chưa có thông báo nào