Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Lý thuyết)
  • Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Ví dụ 1)
  • Nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Lý thuyết)
  • Nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Ví dụ 2)
  • Nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Ví dụ 3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 967

Chưa có thông báo nào