TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến của đường thẳng
  • Phương trình tham số của đường thẳng
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 1
  • Phương trình tổng quát của đường thẳng
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4 và Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 781

CHÚ Ý: Phần 1, 2, 3 và 4 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào