Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến của đường thẳng
  • Phương trình tham số của đường thẳng
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 1
  • Phương trình tổng quát của đường thẳng
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4 và Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 77

CHÚ Ý: Phần 1, 2, 3 và 4 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào