TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Định nghĩa vectơ (Lý thuyết, Ví dụ 1 và Ví dụ 2)
  • Định nghĩa vectơ(Ví dụ 3)
  • Vận dụng 1
  • Hai vectơ cùng phương, cùng hướng
  • Ví dụ 4
  • Vận dụng 2
  • Vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng
X

Khái niệm vectơ

Khái niệm vectơ (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.090

Chưa có thông báo nào