Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Định nghĩa vectơ (Lý thuyết, Ví dụ 1 và Ví dụ 2)
  • Định nghĩa vectơ(Ví dụ 3)
  • Vận dụng 1
  • Hai vectơ cùng phương, cùng hướng
  • Ví dụ 4
  • Vận dụng 2
  • Vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khái niệm vectơ

Khái niệm vectơ (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 656

Chưa có thông báo nào