TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Hoạt động khởi động
  • Định nghĩa hàm số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

Hàm số và đồ thị

Hàm số và đồ thị (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.362

Chưa có thông báo nào