Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Đặt vấn đề
  • Hoạt động khởi động
  • Định nghĩa hàm số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hàm số và đồ thị

Hàm số và đồ thị (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 786

Chưa có thông báo nào