TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khám phá
  • Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
  • Ví dụ 1
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
Nhấn để bật tiếng
X

Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ

Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (Phần 2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 301

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào