TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khám phá
  • Parabol
  • Ví dụ 1
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
Nhấn để bật tiếng
X

Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ

Ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ (Phần 3)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 272

CHÚ Ý: Phần 1, 2 và 3 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào