Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tích của một số với một vectơ
  • Ví dụ 1
  • Các tính chất
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
  • Vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tích của một số với một vectơ

Tích của một số với một vectơ (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 415

Chưa có thông báo nào