TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tổng quan về GeoGebra
  • Vẽ elip bằng phần mềm GeoGebra
  • Ứng dụng elip trong thiết kế
Nhấn để bật tiếng
X

Vẽ ba đường conic bằng phần mềm GeoGebra

Vẽ ba đường conic bằng phần mềm GeoGebra (Phần 1)

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 65

Chưa có thông báo nào