Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề (Bài 1 và Bài 2)
  • Xác định mệnh đề. Tính đúng sai của mệnh đề (Bài 3)
  • Mệnh đề kéo theo. Mệnh đề tương đương (Bài 4)
  • Mệnh đề kéo theo. Mệnh đề tương đương (Bài 5)
  • Mệnh đề phủ định (Bài 6)
  • Mệnh đề phủ định (Bài 7)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Mệnh đề

Luyện tập Mệnh đề

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 1.307

Chưa có thông báo nào