Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Trục toạ độ và hệ trục toạ độ
  • Toạ độ của một vectơ và toạ độ của một điểm
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
  • Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ
  • Vận dụng 3
  • Vận dụng 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tọa độ của vectơ

Tọa độ của vectơ (Phần 1)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 201

Chưa có thông báo nào