TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Trục toạ độ và hệ trục toạ độ
  • Toạ độ của một vectơ và toạ độ của một điểm
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 1
  • Vận dụng 2
  • Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ
  • Vận dụng 3
  • Vận dụng 4
Nhấn để bật tiếng
X

Tọa độ của vectơ

Tọa độ của vectơ (Phần 1)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 776

Chưa có thông báo nào