TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ý nghĩa của khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị
  • Vận dụng 1
  • Giá trị ngoại lệ
  • Vận dụng 2
Nhấn để bật tiếng
X

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 242

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào