TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khám phá
  • Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.186

Chưa có thông báo nào