Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tìm GTLN hoặc GTNN (Lý thuyết)
  • Tìm GTLN hoặc GTNN (Ví dụ 1)
  • Tìm GTLN hoặc GTNN (Ví dụ 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Phần 3)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 429

Chưa có thông báo nào