Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hiệu cùa hai vectơ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 và Ví dụ 3
  • Vận dụng 1
  • Tính chất vectơ của trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác
  • Ví dụ 4
  • Vận dụng 2
  • Vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tổng và hiệu của hai vectơ

Tổng và hiệu của hai vectơ (Phần 2)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 388

Chưa có thông báo nào