Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3a
  • Bài tập 3b
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5a
  • Bài tập 5b
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu

Luyện tập Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 63

Chưa có thông báo nào