Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giao của các tập hợp
  • Hoạt động khám phá
  • Hợp của các tập hợp (Lý thuyết và Ví dụ 1)
  • Hợp và giao của các tập hợp (Ví dụ 2)
  • Hợp và giao của các tập hợp (Ví dụ 3 và Ví dụ 4)
  • Hợp và giao của các tập hợp (Ví dụ 5)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Các phép toán trên tập hợp

Các phép toán trên tập hợp (Phần 1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 811

Chưa có thông báo nào