Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Các phép toán trên tập hợp

Các phép toán trên tập hợp (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 612

Chưa có thông báo nào