TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập về elip
  • Tính đối xứng của elip
  • Ví dụ 1
  • Vận dụng 1
  • Bán kính qua tiêu
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng 2
  • Vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng
X

Elip

Elip (Phần 1)

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 222

Chưa có thông báo nào