Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Viết tập hợp
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
 • Dạng 2: Xác định tập con, tập hợp bằng nhau
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tập hợp

Luyện tập Tập hợp

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 707

Chưa có thông báo nào