TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tam thức bậc hai
  • Ví dụ 1
  • Hoạt động khám phá
  • Định lí về dấu của tam thức bậc hai
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 1.082

Chưa có thông báo nào