Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khám phá
  • Nguyên lí quy nạp toán học
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương pháp quy nạp toán học

Phương pháp quy nạp toán học (Phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 78

CHÚ Ý: Phần 1 và 2 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào