TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Phương sai và độ lệch chuẩn
  • Ví dụ 1
  • Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 186

Chưa có thông báo nào