Học tốt Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khởi động
  • Phương sai và độ lệch chuẩn
  • Ví dụ 1
  • Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn
  • Ví dụ 2
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu

Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 84

Chưa có thông báo nào