TopClass iLearn Toán 10 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt động khám phá
  • Chỉnh hợp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp (Phần 2)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 491

CHÚ Ý: Phần 1, 2 và 3 dùng chung BTTL

Chưa có thông báo nào